Corona

Ook De Pauw dient zich te houden aan de landelijke maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus te beperken. Dat betekent dat we bij al onze activiteiten de anderhalve-meter-maatregel in acht moeten nemen. En dat we, als de situatie daarom vraagt, cursussen en ateliers zullen moeten uitstellen of afgelasten.

Omdat bij de schildercursussen maar een beperkt aantal cursisten tegelijkertijd in het lokaal kan zijn (ivm de anderhalve meterregel), zijn beide cursussen van Jannes Koetsier inmiddels VOL.

De keramiekcursus heeft een veel grotere ruimte tot haar beschikking, daar zijn nog plaatsen.